TAKEO KIKUCHI SHOP PAMPHLET

TAKEO KIKUCHI SHOP PAMPHLET

TAKEO KIKUCHI SHOP PAMPHLET ・CREATIVE & ART DIRECTION TAKEO KIKUCHIのフラッグショップオープン時に制作したショップパンフレットです。観音を開くと中にショップガイド現れるという仕掛けになっています。